•   )
    )
    '"()
    '"()
    1'"
    \
    1????
    JyI=
    ?'?"
    1'"
    \
    1????
    JyI=
    ?'?"
    '"
    '"
  产品编号: 6TCR-30型揉捻机
  产品名称: 揉捻机系列
  产品价格: 1
  产品重量: 0  Kg

  功能 >>

  本系列揉捻机用于杀青叶揉捻成条并破碎细胞,具有工艺参数可控、条索紧结、茶叶破碎率低等特点,适用于各类茶叶的揉捻加工,选购时必须注明揉筋高低。

  详细信息 >>

  整机功率: 0.55kw
  台时产量: 30-35kg/h
  外形尺寸(长X宽X高) (mm):1065×860×706