•   )
    )
    '"()
    '"()
    1'"
    \
    1????
    JyI=
    ?'?"
    1'"
    \
    1????
    JyI=
    ?'?"
    '"
    '"
  产品编号: CTN-CG01
  产品名称: 炒干机系列
  产品价格: 1
  产品重量: 0  Kg

  功能 >>

  本机是炒青绿茶的理想设备,是蒸发水份专用机械之一,用于足火炒干、紧条。滚筒外加热,茶叶在滚筒内滚炒,转速和茶叶前进速度可无级整,温度自动控制自动控温装置。本机最初设计是为炒干茶叶用,也可以炒干其他湿物料。由于通风良好不会发生闷黄等弊端,对于干燥有色植物的保色有良好的效果。

  详细信息 >>