•   )
    )
    '"()
    '"()
    1'"
    \
    1????
    JyI=
    ?'?"
    1'"
    \
    1????
    JyI=
    ?'?"
    '"
    '"
  产品编号: 6TCCL-100型连续炒干机组
  产品名称: 炒干机系列
  产品价格: 1
  产品重量: 0  Kg

  功能 >>

  本机组运用公司自主发明的核心专利技术,茶叶随桶体内螺旋导筋转动,在运动抛散的状态下与干燥的热风充分接触,干燥速度快,耗用能源省,湿气排放畅,保证了茶叶的色泽,机组工艺参数可调。适用于炒青绿茶的复揉后连续炒干,也适用于炒干其他农副产品的连续炒干。

  详细信息 >>