•   )
    )
    '"()
    '"()
    1'"
    \
    1????
    JyI=
    ?'?"
    1'"
    \
    1????
    JyI=
    ?'?"
    '"
    '"
  产品编号: 6TCCP-110型瓶式炒干机1-
  产品名称: 炒干机系列
  产品价格: 1
  产品重量: 0  Kg

  功能 >>

  瓶式炒干机组通过往复平输机往每台瓶式炒干输送茶叶,茶叶在筒体内翻炒一定时间达到炒干目的,茶叶炒干后由输送振动槽连续输送到下一个作业工序。

  详细信息 >>