•   )
    )
    '"()
    '"()
    1'"
    \
    1????
    JyI=
    ?'?"
    1'"
    \
    1????
    JyI=
    ?'?"
    '"
    '"
  产品编号: CTN-HS03
  产品名称: 摊凉缓苏设备
  产品价格: 1
  产品重量: 0  Kg

  功能 >>

  本机具有结构紧凑、茶叶流量和冷却风量可调等特点,适用于茶叶加工流水生产线中需要冷却回潮的工序。本机的一个功能是将上道工序对叶片加热的温度冷却下来,另一功能是在流水线上一边走一边实现回潮,其回潮时间可在一定范围内无级调整。

  详细信息 >>