•   )
    )
    '"()
    '"()
    1'"
    \
    1????
    JyI=
    ?'?"
    1'"
    \
    1????
    JyI=
    ?'?"
    '"
    '"
  产品编号: CTN-HS04
  产品名称: 摊凉缓苏设备
  产品价格: 1
  产品重量: 0  Kg

  功能 >>

  本机组运用公司自主发明的核心专利技术,充分利用微波极化水分子并使之高速振动发热升温的特性,在茶叶运动抛散的状态下使其中的结构水从芯部快速向表面迁移,实现了拉匀水分的缓苏工艺要求,大大缩短了缓苏时间,保证了茶叶品质。适用于名优茶加工流水线中需要缓苏的工序。在进料口配置有灵敏激光探头,测有无茶叶进入微波缓苏机,以免空载时开启微波。还可以根据需要调节微波功率大小和时间长短。

  详细信息 >>