•   )
    )
    '"()
    '"()
    1'"
    \
    1????
    JyI=
    ?'?"
    1'"
    \
    1????
    JyI=
    ?'?"
    '"
    '"
  产品编号: TYSJ-209
  产品名称: 胶囊板
  产品价格: 0
  产品重量: 0  Kg

  功能 >>

  1、原理: TYS-209型手工胶囊板由底板、盖板、排放导向板、盖合导向板组成(如图)。底板排放胶囊底壳(填料端)并完成胶囊的填充;盖板排放胶囊帽并与底板配合完成胶囊的盖合;排放导向板可起到快速排放的作用;盖合导向板起配合盖合的作用。 2、应用:  TYS-209型胶囊板非常适合医药、食品、化工、农业、科研院所、大专院校等多行业实验室应用,以及药店、药房、门诊部乃至家庭等使用,可满足上述用户对少量胶囊填充的需求。 3、特点: (1)使用方便,速度快,在熟练情况下,包括填充和灌装,制作209粒胶囊在7-10分钟之间。 (2)适用范围广泛,型号齐全,尤其对于流动性比较好的物料更为适合。 (3)清洗方便,只需用水冲净后通风干燥即可。

  详细信息 >>

  型 号
  TYS-209
  (00#)
  TYS-209
  (0#)
  TYS-209
  (1#)
  TYS-209
  (2#)
  TYS-209
  (3#)

  规 格
  00号
  0号
  1号
  2号
  3号

  装量(粒/次)
  209
  209
  209
  209
  209

  适用胶囊
  00号分体
  0号分体
  1号分体
  2号分体
  3号分体

  材 质
  有机玻璃
  有机玻璃
  有机玻璃
  有机玻璃
  有机玻璃

  构 成
    底板、盖板、排放导向板、盖合导向板