•   )
    )
    '"()
    '"()
    1'"
    \
    1????
    JyI=
    ?'?"
    1'"
    \
    1????
    JyI=
    ?'?"
    '"
    '"
  产品编号: CTN-TB03
  产品名称: 三轮电动车
  产品价格: 0
  产品重量: 0  Kg

  功能 >>

  此款仅为展示样车型,由于车型不断更新,具体外观、配置、款型等请参照实物样品

  详细信息 >>

  技术参数:产品类别: 三开车型 车型名称: 48V650W470宽1米4 电池类型: 干电池 外形尺寸: 长235 宽95 高153 前减震: 五羊液压减震 车厢尺寸: 长140 宽95 高50 前轮规格: 2.50-14东岳 核载质量: 50KG 后轮规格: 2.75-14东岳 电机类型: 48V65W差速 控制器: 15管拔档 可选配置: 可选装60V车型